Instruktorzy

Komendant Szczepu – phm. Karol Novljaković HO
Wiek: 23 lat
Obecnie pełnione funkcje: komendant 8 Szczepu „Enigma”, drużynowy 8PgDW „Granat”, szef zespołu ds. etyki środowiskowej Hufca ZHP Kraków-Podgórze, współpracownik Zespołu Kadry Kształcącej „Pochodnia”
Wcześniej pełnione funkcje: przyboczny, a następnie drużynowy 8PgGZ „Nibylandia”, przyboczny i drużynowy 8PgDH „Dębowe Tarcze”
W harcerstwie od: 2014
Prywatnie: programista

Kadra drużyn:

Drużynowi:

pwd. Julia Ignacyk HO
Wiek: 20 lat
Obecnie pełnione funkcje: drużynowa 8PgGZ „Nibylandia”
Wcześniej pełnione funkcje: przyboczna 17 GZ „Dzielne Lwy” z Brzeźnicy
W harcerstwie od: 2014
Prywatnie: studentka Informatyki na AGH, programistka
 
pwd. Jakub Popielarz
Wiek: 21 lat
Obecnie pełnione funkcje: drużynowy 8PgDH „Dębowe Tarcze”
Wcześniej pełnione funkcje: przyboczny i drużynowy 8PgGZ „Nibylandia”
W harcerstwie od: 2006
Prywatnie: student Informatyki na AGH, programista